Historisk arkiv

Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret 2012 i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Innstilling fra næringskomiteen om Jordbruksoppgjøret 2012, Innst. 392 S (2011–2012), jf. Prop. 122 S (2011–2012), ble i går 14. juni behandlet i Stortinget Innst. 392 S (2011–2012), jf. Prop. 122 S (2011–2012).