Historisk arkiv

Kvalitetssamarbeid Mattilsynet og Matmerk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet og Matmerk har signert en samarbeidsavtale som innebærer at norske bønder som følger kvalitetssystemet KSL tilfredsstiller myndighetenes krav til egenkontroll av virksomheten.

Mattilsynet har nå godkjent Matmerks kvalitetssystem, KSL, som nasjonal retningslinje for bondens egenkontroll. Egenkontroll ved hjelp av KSL bidrar til at bonden holder kontroll på hygiene, HMS, dyre- og plantehelse og dyrevelferd. KSL er også et av hovedkriteriene for de snart 1100 merkede NYT NORGE-produktene.

- KSL komprimerer det svært omfattende offentlige regelverket på rundt 2 500 sider som bonden uten KSL måtte ha forholdt seg til, utdyper adm. direktør Ola Hedstein i Matmerk.

 - Så vidt oss bekjent, er Norge det første landet som godkjenner et kvalitetssystem som nasjonal retningslinje for primærproduksjonen, sier adm. direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Om KSL

  • KSL (Kvalitetssystem i landbruket) administreres av Matmerk
  • KSL stiller krav til dokumentasjons- og kvalitetsarbeidet i all norsk plante- og husdyrproduksjon.
  • Mattilsynets godkjenning innebærer at norske bønder som følger KSL-standarden tilfredsstiller myndighetenes krav til egenkontroll av virksomheten.
  • Et hovedkriterie for å merke et produkt med Nyt Norge er at råvaren kommer fra et KSL godkjent gårdsbruk.