Historisk arkiv

Slagsvold Vedum og Strøm-Erichsen til Nittedal 25. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker Glittre gård i Nittedal mandag 25. juni for å se på grønn omsorg i praksis. Glittre gård har Inn på Tunet-tilbud innenfor SFO, skole, demens og Grønt arbeid.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker Glittre gård i Nittedal mandag 25. juni for å se en Inn på Tunet-gård i praksis. Tilbydere, kjøpere og brukere av tjenestene vil under besøket fortelle om sine erfaringer. 

Sted: Glittre gård, Gamleveien 636, 1488 Hakadal.
Tid: 25. juni kl. 09.40-10.20.

Pressen er velkommen med på hele besøket.

Landbruks- og matminister Vedum ønsker å invitere Helse- og omsorgsdepartementet til et enda nærmere samarbeid om Inn på tunet. 77 kommuner deltar i lokalt utviklingsarbeid gjennom Inn på tunet-løftet, og det er i dag 1100 Inn på tunet-gårder med tilbud innenfor et vidt spekter av velferdstjenester. Det er fra 2012 innført en egen godkjenningsordning for IPT-gårder. 

Om Glittre gård:
Glittre gård har Inn på tunet-tilbud innenfor SFO, skole, demens og Grønt arbeid (Nav). Tomas Arnheim og Kjell Myhrer driver ellers med catering og produksjon av geiter, geitekjøttprodukter og boerkaniner. Gården har en mangfold av ulike gardsdyr. 

Program for besøket:

  • Vertskapet på Glittre gård ønsker velkommen
  • Omvisning på gården og treff med brukere. Underveis vil Nittedal kommune fortelle om  sitt arbeid med Inn på Tunet og en representant fra helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus presenterer samhandlingspunkter for Inn på Tunet og helse-og omsorgssektoren i Oslo og Akershus.   

Om Inn på Tunet
Inn på tunet er nevnt i flere sammenhenger som et alternativ og supplement til dagens løsninger innenfor  helse og omsorg, blant annet i nasjonal helse- og omsorgsplan, Demensplan 2012, og NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, og Fornyings-, adminstrasjons- og kirkedepartementets tildelingsbrev til Fylkesmannen. 

Nittedal kommune utmerker seg med aktivt utviklingsarbeid i egen kommune, egen IPT-koordinator, flere veldrevne og godt etablerte tilbud og engasjert politisk og adm. ledelse i kommunen. Fylkesmannen i Oslo /Akershus har tverrsektorielt samarbeid på flere områder mellom landbruksavdelingen og helseavdelingen, blant annet et fellesinitiert prosjekt for modellutvikling på rusomsorg -"Ut av rus - inn på tunet !") der Nittedal og Sarpsborg kommune samarbeider. 

Pressekontakt for landbruks- og matminister Slagsvold Vedum:
Seniorrådgiver Ståle Norang, mobil 414 38 011.

Pressekontakt for helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen:
Seniorrådgiver Finn Oluf Nyquist, mobil 924 10 255.