Historisk arkiv

Begrenset tilgang på hvete

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den begrensede tilgangen på hvete preger internasjonale kornmarkeder, og verdens samlede produksjon og sluttlager av hvete er fortsatt ventet å bli betydelig lavere i 2012-2013 enn året før.

I det internasjonale hvetemarkedet har desember vist en svak prisnedgang, til tross for dårlige værforhold flere steder i verden.

Usikre forhold
Til tross for forventninger om gode nedbørsforhold i USA, er forholdene usikre for den kommende vinterhveteavlingen. Dette kommer av en lengre periode med tørke som nedbørsforholdene i vinter ikke er ventet å kunne rette opp. I Argentina har oversvømte åkre og soppangrep på hveten ført til stor usikkerhet rundt den kommende avlingen.

Lav tilgang på russisk hvete har ført til høye priser på Svartehavshvete. I stedet er etterspørselen flyttet til det tyske, franske og det baltiske markedet. Til tross for at tysk hvete holder seg på et høyere prisnivå enn fransk og baltisk, er det enkelte land som foretrekker tysk vare ettersom denne er av høyere kvalitet.

Den norske hvetehøsten
På grunn av den våte sommeren regner en med at det er mindre hvete på lager hos den norske bonden enn vanlig, og 3. desember endret markedsregulator Norske Felleskjøp sine basispriser for korn til produsent. Priskurvene for bygg og mathvete stiger etter nyttår, og Felleskjøpet hevet i desember basisprisene for disse varene med henholdsvis 2 og 1 øre i januar og februar. Basispriskurven skal sikre at samlet kornpris ved årets slutt ender på jordbruksavtalens fastsatte målpris.

Av den samlede norske kornavlingen på 1 millioner tonn utgjør hvete 235 000 tonn. I følge Felleskjøpets prognose vil hele 68 prosent av hveten holde matkvalitet.

Hveteåker
Hveteåker. (Foto: LMD)