Historisk arkiv

Forskning kan redusere antall dyreforsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norecopas pris for fremragende forskning innenfor alternativer til dyreforsøk er tildelt Gøril Flate Eiden ved Universitetet i Tromsø. Modellen hun har utviklet kan redusere antall dyreforsøk betraktelig.

Norecopas pris for fremragende forskning innenfor alternativer til dyreforsøk er tildelt førsteamanuensis Gøril Flate Eiden ved Universitetet i Tromsø. Prisen ble delt ut for fjerde gang i forbindelse med Norecopas fagseminar og årsmøte mandag den 3. juni 2013 på Adamstua i Oslo. Det var 6 nominerte til årets pris.

Kan redusere antall dyreforsøk
Norecopas pris for fremdragende arbeid tildeles forskning innenfor erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Årets vinner er førsteamanuensis Gøril Eide Flaten ved Universitetet i Tromsø, som har utviklet en modell for opptak av stoffer fra hud og tarm. Modellen har potensial til å redusere antallet dyreforsøk i forbindelse med utprøving av legemidler og andre kjemikalier betraktelig. Norecopa som ble stiftet i 2007 er et kompetansesenter og en konsensusplattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Sekretariatet er tilknyttet Veterinærinstituttet.

Priskomitéen, som besto av en representant fra hver av de 4 interessepartene rundt dyreforsøk, har for 2013 bestått av professor Lasse Skoglund, akademia (leder), rådgiver Heidi Bugge (forvaltning), cand.scient. Christian Wallace (industri) og veterinær Torill Malmstrøm (dyrevernorganisasjoner). Leder for Stortingets Næringskomité, Terje Lien Aasland, sto for overrekkelsen av prisen.

Kontaktperson: Professor Adrian Smith, Norecopa, Veterinærinstituttet, e-post adrian.smith@vetinst.no, mobil 41 22 09 49 

Om NORECOPA
Norecopa er et kompetansesenter for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Sekretariatet er tilknyttet Veterinærinstituttet. Norecopa mottar basisbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Både institusjoner og privatpersoner er medlemmer av Norecopa. Norecopa er tilsluttet organisasjonen ecopa (European Consensus-Platform for Alternatives). 14 land i Europa har en nasjonal plattform anerkjent av ecopa.

Om Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Landbruks- og matdepartement, og er en sentral leverandør av kunnskap innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrhygiene.