Historisk arkiv

Forskning på klimasmart landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

18 land har gått sammen om å lyse ut midler til klimasmart landbruk. I denne utlysningen er det totalt 18 millioner euro tilgjengelig. Søknadsfrist er 2. desember.

Dette er en såkalt ERA-nett Pluss-utlysning. Det betyr at deltakerlandene i tillegg til de midlene de selv legger i potten, har fått en tilleggsfinansiering fra Kommisjonen. I denne utlysningen er det totalt 18 millioner euro tilgjengelig, hvorav 4 millioner euro er fra Kommisjonen. Hvilke tema som lyses ut og mer informasjon om føringene er å finne i den fullstendige utlysningsteksten (PDF-1 038.8 KB)  .

Forskningsrådet vil finansiere norske forskere.

 Jordbrukslandskap
18 land har gått sammen om å lyse ut midler til klimasmart landbruk. (Foto: ©Øystein Søbye/Samfoto)