Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Norske aktørers engasjement for global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rapporten "Norske aktørers engasjement for global helse" er i dag lagt fram av utviklingsminister Heikki Holmås, utenriksminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Forside rapport: Norske aktørers engasjement for global helse

Rapporten er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken, lansert i 2012. Formålet er å illustrere bredden av aktiviteter med noen konkrete eksempler og vise resultater som er nådd. Samtidig ser vi på hvilke utfordringer og muligheter arbeidet byr på.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) er en av bidragsyterne og har lagt vekt på følgende områder som har betydning for global helse:

  • sammenhengen mellom dyrehelse og folkehelse
  • matsikkerhet, helse og klima
  • genressurser
  • internasjonal landbruksutvikling, bistand og helsehensyn i handel

Gjennom 48 ulike bidrag får vi smakebiter fra både statlige og ikke statlige virksomheters arbeid med global helse. Historiene er alle unike, men har likevel mange fellestrekk: mobilisering, forebygging, kompetanseutbygging, forskning og undervisning, menneskerettigheter, påvirkningsarbeid og samarbeid på tvers av sektorer.