Historisk arkiv

Ny direktør for Statens reindriftsforvaltning konstituert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag konstituert fagdirektør Ola Chr. Rygh som direktør for Statens reindriftsforvaltning med virkning fra 15. juni 2013.

Landbruks- og matdepartementet har i dag konstituert fagdirektør Ola Chr. Rygh som direktør for Statens reindriftsforvaltning med virkning fra 15. juni 2013.

Rygh er utdannet statsviter. Rygh var i perioden 01.07.2000 til 30.06.2012 administrerende direktør i  Statens landbruksforvaltning (SLF). Etter endt åremål 30.06.12, gikk Rygh inn i stilling som fagdirektør i SLF.

     

Ola Chr. Rygh, Administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning. Foto: Torbjørn Tandberg
Ola Chr. Rygh, ny direktør for Statens reindriftsforvaltning. Foto: Torbjørn Tandberg