Historisk arkiv

Studentboliger i massivtre på UMB Ås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er i sterk vekst og bygger nye studenthybler i massivtre. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har vært på befaring og er imponert over prosjektet.

Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er i sterk vekst og bygger nye studenthybler i massivtre. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har vært på befaring og er imponert over prosjektet.   

Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er i sterk vekst, og Studentsamskipnaden i Ås bygger nå 254 studentleiligheter fordelt på to 8 etasjes blokker som en utvidelse av studentbyen Pentagon. Leilighetshusene bygges med bærekonstruksjoner – gulv, vegger og tak –  i massivtre. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum befarte mandag 21. januar bygninger under oppføring. 

- Jeg er imponert over byggeprosjektet. Miljøet rundt Universitetet på Ås realiserer nå en omfattende utbygging av studentleiligheter basert på tre som hovedmateriale, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Byggingen startet høsten 2012 og skjer som en utvidelse av den eksisterende studentleilighetsbebyggelsen. Etter planen skal leilighetene stå klar til bruk for studentene høsten 2013. Går alt etter planen, har SiÅs planlagt å utvide Pentagon med i alt 6 blokker. Disse er tilpasset terrenget med varierende høyde og vil bygges i fra 3 til 8 etasjer. Totalt vil dette gi 500-600 hybler. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på befaring på studentleiligheter i massiv tre UMB Ås.
Landbruks- og matministeren med sammen med representanter for Studentsamskipnaden i Ås og Veidekke, fra venstre: Hans Fredrik Hoen, rektor UMB, Fredrik Rønningen, styreleder SiÅs, Trygve Slagsvold Vedum, landbruks- og matminister og Einride Berg, adm. dir. SiÅs. (Foto: LMD)

Bygg i massivtre
Massivtre er en klimavennlig byggemetode som benytter trevirket i nye former. Byggemetoden gir tilpasningsdyktige konstruksjoner og varige kvaliteter. Hele treplater limes sammen i flere lag, produseres på fabrikk, og sages til etter mål. Platene monteres under telt på byggeplassen. Dette gir et tørt og støvfritt bygg med kort monteringstid. Boliger bygget med massivtre oppfattes med sine pustende, solide vegger som mer solide, gir bedre romklang, er lunere å bo i og krever mindre energi enn dagens tradisjonelle bygg. Massivtre har også meget gode egenskaper blant annet i forhold til brann. 

Landbruks- og matminister Vedum mener Norge er et foregangsland med hensyn til bruk av tre i småhusbebyggelse. 

- Vi må omsette kunnskapen vi har på dette området slik at tre i større grad velges i prosjekter som framover vil utgjøre de store volumene – både fleretasjes boliger, næringsbygg, landbruksbygg, helse- og omsorg, undervisning og samferdsel. Studentleilighetene som nå bygges på Ås viser treets potensial i moderne byggeri – både kostnadsmessig, estetisk og miljømessig, sier Vedum. 

Bygg mer i tre
Landbruks- og matminister Vedum peker på gode grunner til å bygge mer i tre. 

- Tre er vårt eneste fornybare bygningsmateriale, og bruk av tre bidrar til en reell klimagevinst. Dette bekreftes av FNs klimapanel. Videre underutnytter vi per i dag landets skogressurser. I dag utnytter vi i Norge bare drøyt en tredjedel av den årlige tilveksten. Vi bør kunne utnytte mer. Og foredling gir verdiskaping, sier landbruks- og matminister Vedum. 

Gjennomført miljøprofil
Landbruks- og matminister Vedum gir honnør til byggeprosjektet på Ås for en gjennomført miljøprofil. 

- Bruk av tre er et svært effektivt virkemiddel for å redusere klimautslipp. Tre har miljøegenskaper som etter mitt syn i dag utnyttes i for liten grad. Byggeprosjekter som dette på Ås kan bidra til at tre får sin naturlige plass i større byggeprosjekter i årene framover, sier Vedum, som har tro på at prosjektet på Ås vil generere kompetanse moderne trebyggeri både hos byggherre, entreprenør, arkitekter og andre. 

Konseptet er utviklet av 5b prosjekt as i samarbeid med BAS Arkitekter. Utførende entreprenør er Veidekke ASA. Utviklingsprosessen av byggeprosjektet har skjedd i nært samarbeid med Trebruk AS, som har fått tildelt midler til arbeidet fra Trebasert Innovasjonsprogram ved Innovasjon Norge.   

Fakta om byggene.

 • Første byggetrinn i fortettingen av Pentagon
 • Bærende konstruksjon - massivtre
 • Antall etasjer : 8
 • Antall studenthybler pr. etasje : 16
 • Totalt antall hybelenheter 2 blokker: 254
 • Energistandard - Passivhus
 • Beregnet energiforbruk oppvarming  < 11 kWh/m2/år
 • Nettoareal pr hybel BRA - ca 11 m2
 • Areal pr hybel inkludert fellesareal BTA  < 25 m2
 • Bygges innenfor husbank  kravet på kr 600.000,- pr. hybelenhet
    
 • Prosjektleder / utvikler  Lars Erik Borge, 5b Prosjekt as
 • Lokal tredriver  Bjørn Lier, Trebruk as
    
 • Totalentreprenør :  Veidekke entreprenør as
 • Leverandør av massivtre  MWC og M-M Kaufmann
  MWC i Norge og M-M Kaufmann i Østerrike
   
 • Volum trelast i de to første blokkene  ca 2000 m3
 • CO2 – effekt er betydelig
  (kan tilsvare 1.125 biler kjører 20.000 km)
 • Montasjetid trekonstruksjon første blokk  4,5 uker
  inkl 135 baderomsmoduler
  4. etasje i blokk 2 er under montering
 • Brannkonsept er løst selv med synlige treoverflater innvendig
 • Vekt ca 30 % av tradisjonelt bygg i stål og betong.
 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på befaring på studentleiligheter i massiv tre UMB Ås.
(Foto: LMD)