Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker arbeidet med psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks og matdepartementet gir et tilskudd på 855.000 kroner til et prosjekt om psykisk helse for landbruket. Prosjektets målsetting er friskere bønder og reduksjon i risikoen for dyretragedier.

Landbruks og matdepartementet gir et tilskudd på 855.000 kroner til et prosjekt om psykisk helse for landbruket. Prosjektets målsetting er friskere bønder og reduksjon i risikoen for dyretragedier. 

- Bondens psykiske helse er viktig både for bonden og dyrene på garden. Det er viktig å spre kunnskap om faresignaler en bør være oppmerksom på. Det kan hindre dyretragediene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).  

Psykisk helse er ofte knyttet til dyretragedier, enten som årsak til tragediene, eller som følge av dem. Gjennom dette samarbeidsprosjektet ønsker Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste å sette psykisk helse i landbruket på dagsorden. 

Prosjektet har som ambisjon å senke terskelen for å snakke om psykisk helse og å øke åpenheten om temaet. Dette skal gjøres gjennom informasjonsverktøy og materiell rettet mot bønder, mot nettverket rundt bøndene og mot veilederapparatet og forvaltningsorganer i landbruket. Informasjonsmateriellet skal gi kunnskap om faresignaler, tilgjengelige ressurser, plikt og rutiner for varsling, oppfølging og håndtering dersom man ha mistanke om at en bonde sliter psykisk eller når man må håndtere en krisesituasjon. 

Prosjektet finansieres gjennom sentrale BU-midler bevilget av Landbruks- og matdepartementet og har et budsjett på 850 000 kroner.

Til toppen