Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Praktisering av delingsbestemmelsen i Jordloven §12

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Brev