Historisk arkiv

Historisk arkiv

Premiere på Himmel og hav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Foredragsturneen Himmel og hav - klima og endring starter 24. april på Scandic Edderkoppen i Oslo. Turneen skal ledes av Siri Kalvig, Hilde Holdhus, Cecilie Mauritzen og Inger Hanssen-Bauer.

Invitasjon Himmel og hav

Verdens klima er i endring. Forskerne bekrefter at vi er ansvarlige, og konsekvensene kommer tidligere enn vi trodde. Men hva skjer egentlig? Kommer havet til å stige med mange meter dersom Grønlandsisen smelter, og når skjer i så fall et? Blir somrene lengre – eller stopper Golfstrømmen? Hva vet vi med sikkerhet, hva er rene spekulasjoner? Og – hva kan vi gjøre? Hør Siri Kalvig, Hilde Holdhus og Inger Hanssen-Bauer fortelle om hva som er fakta og hva som er myter, om årsaker og konsekvenser av klimaendringer. Velkommen til et spennende foredrag om himmel og hav, om klima og endring.
 
Dette er starten på en foredragsturne som skal gå over hele landet.