Forsiden

Historisk arkiv

Klima endres raskest i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Folk som bor i Nord-Norge, og spesielt de som bor langs kysten, har all grunn til å være opptatt av klimaendringer, sa statssekretær Heidi Sørensen på Kystklimakonferansen i Lofoten 23. april. - Det er i nord klimaendringene skjer raskest, og konsekvensene for livet i havet kan bli store, sa Sørensen.

- Folk som bor i Nord-Norge, og spesielt de som bor langs kysten, har all grunn til å være opptatt av klimaendringer, sa statssekretær Heidi Sørensen på Kystklimakonferansen i Lofoten 23. april. - Det er i  nord klimaendringene skjer raskest, og konsekvensene for livet i havet kan bli store, sa Sørensen. 

- Vi må få en bredere klimadebatt i Norge, hvor vi ser på de samlede belastningene som økosystemene våre utsettes for, sa Sørensen videre. Også oljevirksomheten må i større grad diskuteres i et klimaperspektiv, sa hun i sitt foredrag på Kystklimakonferansen. I foredraget fokuserte hun også på havnivåstigning, økte havtemperaturer og forsuring av havet, samt hvilken betydning dette kan få for både livet i havet og befolkningen langs kysten.

Både statssekretær Heidi Sørensen og stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen innledet på Kystklimaseminaret i Lofoten. Foto: Miljøverndepartementet.
Både statssekretær Heidi Sørensen og stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen innledet på Kystklimaseminaret i Lofoten. Foto: Miljøverndepartementet. 

Konferansen ble arrangert av Norsk kystklimasenter og hadde deltakere fra bl.a. innbyggere i Lofoten, næringslivet, fylker og kommuner,  frivillige organisasjoner og politikere. Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) åpnet konferansen.  

Se vedlagte program for konferansen (pdf)

Les Heidi Sørensens foredrag