Historisk arkiv

Rapport fra Strålevernet om konsekvenser for Norge ved en mulig ulykke på Sellafield-anlegget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Rapporten inngår i en kartlegging Statens Strålevern gjør av mulige konsekvenser av uhell ved kjernefysiske anlegg i våre nærområder. For norske myndigheter er det viktig å ha god og oppdatert kunnskap om de mest aktuelle kilder til radioaktiv forurensning for å kunne videreutvikle og oppgradere atomberedskapen.

Miljø- og utviklingsminister Solheim har bedt Strålevernet om å lage en egen rapport om utslippsscenarier fra Sellafieldanlegget.

Rapporten viser at en eventuell ulykke vil kunne medføre betydelig radioaktivt nedfall over Norge. Dersom en ulykke skulle inntreffe og en prosent av innholdet i tankene slippes ut, ville dette kunne gi radioaktivitetsnivåer på Vestlandet som er fem ganger høyere enn det vi målte i de mest utsatte områdene i Norge etter Tsjernobyl-ulykken.

Hvis 10 prosent av innholdet slipper ut, blir det beregnede nedfallet hele 50 ganger høyere. Et så stort utslipp ansees selvsagt som mindre sannsynlig enn mer begrensede utslipp.

Rapporten slår fast at norsk beredskap er forberedt på å håndtere en alvorlig ulykke ved Sellafieldanlegget.

- Studien gir ny og viktig informasjon, og bekrefter viktigheten av å redusere risikoen som disse tankene representerer, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. - Den viser at vår bekymring har vært høyst berettiget, og at det er viktig ytterligere å styrke vår dialog med britiske myndigheter. Jeg ser det samtidig som viktig å videreutvikle de bilaterale varslingsrutinene, sier statsråden.

Les rapporten fra Statens Strålevern her