Historisk arkiv

Kan bli referanseområde for naturmangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Miljøverndepartementet vil undersøke mulighetene for å gjøre Grytdalen naturreservat og Songlieiendommen i Orkdal til et nasjonalt referanseområde for naturmangfold.

Miljøverndepartementet vil undersøke mulighetene for å gjøre Grytdalen naturreservat og Songlieiendommen i Orkdal til et nasjonalt referanseområde for naturmangfold.

Det sa statssekretær Heidi Sørensen på et folkemøte i Orkanger tirsdag.

Sognli forsøksgård i Orkdalen. Foto: Marianne Gjørv

Sognli forsøksgård i Orkdalen. (Marianne Gjørv/Miljøverndepartementet)

Grytdalen naturreservat og Songlieiendommen er et unikt og tilnærmet uberørt område som blant annet har vært brukt til forskning. Området med bygninger er eid av Statsbygg som ønsker å selge. Kommunene Orkdal og Snillfjord vil sikre fortsatt offentlig eierskap.


–Det er sjelden vi har et så flott, verneverdig område hvor to kommuner og lokalbefolkningen ønsker mer vern. Siden det ikke har vært drevet jakt her på 50 år, vil det være egnet som et nasjonalt referanseområde for naturmangfold, med spesielt strenge vernebestemmelser. Jeg vil derfor undersøke mulighetene for å sikre området for framtiden, sier Heidi Sørensen.

Finn Hoff i Orkla  jeger- og fiskeforening og Mads Løkeland og Livar Ramvik i Naturvernforbundet viste statssekretær Heidi Sørensen deler av  Sognlieiendommen og Grytdalen naturreservat

Finn Hoff i Orkla jeger- og fiskeforening og Mads Løkeland og Livar Ramvik i Naturvernforbundet viste statssekretær Heidi Sørensen deler av Sognlieiendommen og Grytdalen naturreservat (Marianne Gjørv/Miljøverndepartementet).


Norge har ingen slike områder, men Sverige har flere. Hensikten er å kunne studere hvordan naturen utvikler seg med minimal menneskelig påvirkning.
Onsdag var Heidi Sørensen på en kort befaring i området sammen med representanter for Naturvernforbundet og Grytdalens venner.