Historisk arkiv

Indonesia nesten i mål - viktige leveranser gjenstår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En uavhengig gjennomgang viser at klima- og skogsamarbeidet mellom Norge og Indonesia som ble inngått 26.mai 2010, har hatt god innvirkning på indonesisk skogpolitikk.

En uavhengig gjennomgang viser at klima- og skogsamarbeidet mellom Norge og Indonesia som ble inngått 26.mai 2010, har hatt god innvirkning på indonesisk skogpolitikk. Tre av de seks avtalte leveransene Indonesia har forpliktet seg til i intensjonserklæringen, er oppnådd eller nær ferdigstillelse. De tre øvrige er forsinket.

Pilotprovins er valgt, en midlertidig finansieringsmekanisme er på plass, og det har vært bred involvering av sivilsamfunn, næringsliv og andre berørte parter i utarbeidelsen av en nasjonal REDD strategi.

Et moratorium på utdeling av nye konsesjoner til å erstatte naturskog med plantasjer er ikke klart. Det samme gjelder et organ på regjeringsnivå til å koordinere politikkområder av betydning for å redusere utslipp fra skog, samt en uavhengig institusjon for å måle og overvåke disse utslippene. Disse elementene er av kritisk betydning for videre reform av skogpolitikken og reduserte klimagassutslipp.

Les lengre omtale av rapporten på engelsk her
Les rapporten her