Historisk arkiv

Tograderskonferansen – innlegg og rapporter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet arrangerte 8. august 2013 konferansen Norge og veien til lavutslippssamfunnet.

Konferansen tok opp de langsiktige omstillingene som kreves for å kunne begrense den globale oppvarmingen til to grader. Hva vil kreves for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn? Hva skal vi leve av, hvordan skal vi bo og hvordan vil transporten være?

Blant innlederne var leder av FNs klimapanel Dr. Rajendra Pachauri, ledende klimaforsker Dr. James Hansen og John Gummer - Lord Deben – leder for ”UK’s Committee on Climate Change”.

Nedenfor finnes lenker til presentasjoner og rapporter som ble lagt frem i forbindelse med konferansen.

Rapporter 

Presentasjoner