Historisk arkiv

Bjørnøy åpner Bjørnøy fyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy markerte i dag at Bjørnøy fyrstasjon i Bodø og Flatøy fyrstasjon i Steigen blir friluftsfyr.

Pressemelding

Dato: 20.07.06

Bjørnøy åpner Bjørnøy fyr – for alle

Miljøvernminister Helen Bjørnøy markerte i dag at Bjørnøy fyrstasjon i Bodø og Flatøy fyrstasjon i Steigen blir friluftsfyr.

- Jeg er svært fornøyd med at Bjørnøy og Flatøy fyrstasjon nå blir friluftsfyr. For meg er det også litt spesielt å stå her på Bjørnøy og markere dette, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Med seg til Bjørnøy fyr har miljøvernministeren tilsagn om å bevilge tilsammen 2,1 millioner kr fordelt med kr 800.000 til Bjørnøy og kr. 1, 3 millioner til Flatøy. Pengene skal brukes til å klargjøre fyrene for friluftsliv.

Kommunene får det lokale forvaltningsansvaret etter avtale med staten.

Kontaktperson: Eva Nordvik, mobil: 22 24 57 28