Historisk arkiv

Nye kandidater til verdensarvlisten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

To nye kandidater foreslås som Norges kandidater til Unescos verdensarvliste. Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning foreslår for miljøvernministeren at Svalbard og Jan Mayen/Bouvetøya føres opp på listen over mulige nye norske verdensarvområder.

Pressemelding

Dato: 22.09.06

Nye norske kandidater foreslås til verdensarvlisten

To nye kandidater foreslås som Norges kandidater til Unescos verdensarvliste. Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning foreslår for miljøvernministeren at Svalbard og Jan Mayen/Bouvetøya føres opp på listen over mulige nye norske verdensarvområder.

Svalbard har verneverdier som innehar universell verdi både av kulturarv og naturarv som er mangelfullt representert fra før. Foto: Miljøverndepartementet.I tillegg vil direktoratene utrede videre grunnlaget for eventuelt å foreslå å føre oppindustristedene Rjukan, Tyssedal og Odda, Mortensnes samiske kulturminneområde og villreinfangsten, Snøhetta- Rondane-Reinheimen på Norges tentative liste.
Svalbard har verneverdier som innehar
universell verdi både av kulturarv og
naturarv som er mangelfullt representert
fra før. Foto: Miljøverndepartementet.

- Dette er spennende forslag som vi nå skal vurdere nøye før vi bestemmer oss for om disse skal bli Norges kandidater til Unescos verdensarv, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

- I vurderingen av nye norske verdensarvområder vil vi legge til grunn at Norge skal følge opp Unescos globale strategi om en mer representativ verdensarvliste, og naturarvområder skal vektlegges, sier Bjørnøy.

Unescos globale strategi har som formål å gjøre verdensarvlisten mer geografisk og tematisk representativ. For eksempel er verdensarvområder i fattige land underrepresentert.

Som begrunnelse for å få Svalbard inn på lista, legger direktoratene vekt på at øygruppen har verneverdier som innehar universell verdi både av kulturarv og naturarv og at polare områder er mangelfullt representert fra før.

For Jan Mayen/Bouvetøya foreslår direktoratene at disse inngår som en del av en flernasjonal nominasjon av Den Midtatlantiske ryggen som verdensarv. Dette er en undersjøisk fjellkjede som oppsto som et resultat etter vulkanisk aktivitet, og den strekker seg fra Norskehavet til sør i Atlanterhavet. Fem land har øyer og øygrupper som er en del av denne, hvordan Bouvetøya kan sies å være verdens mest avsidesliggende øy.

- Svalbard representerer natur- og kulturarv hvor Norge har et særskilt ansvar, og Jan Mayen og Bouvetøya er ledd i en transnasjonal serienominasjon, et spennende samarbeid mellom fem land, sier Bjørnøy.

Direktoratene anbefaler også at Lofoten og det samiske området Tysfjord/Hellemo videreføres fra dagens tentative liste fra 2004. Siden 2004 har tre områder fått status som Unescos verdensarv. Disse er: Vegaøyan, Vestnorsk fjordlandskap og Struvemeridianen.

- Det er en lang prosess fra å omfattes av den tentative lista til å få den endelige og prestisjefylte statusen som Unescos verdensarv. En forutsetning for å lykkes er at verdensarvkandidatene har god lokal oppslutning. I det videre arbeidet vil derfor direktoratene legge opp til lokal forankring, sier Bjørnøy.

Forslaget til en revidert tentaiv liste, med de to nye forslagene Svalbard og Jan Mayen/Bouvetøya, skal nå behandles i Miljøverndepartementet, og det tas sikte på å oversende en revidert tentativ liste til Unesco i løpet av første halvår 2007.

Kontaktperson: Avd.direktør Einar Holtane tel 22 24 58 62, mob 41 65 01 94