Historisk arkiv

Prioriterer det biologiske mangfoldet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Riksrevisjonen har i dag gitt ut en rapport som kritiserer myndighetens innsats for det biologiske mangfoldet i Norge. Kritikken går blant annet ut på at verneområdene ikke er tilstrekkelig sikret.

Pressemelding

Dato: 07.09.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Regjeringen prioriterer det biologiske mangfoldet

Riksrevisjonen har i dag gitt ut en rapport som kritiserer myndighetens innsats for det biologiske mangfoldet i Norge. Kritikken går blant annet ut på at verneområdene ikke er tilstrekkelig sikret.

- Jeg er glad for at Riksrevisjonen har satt biologisk mangfold på dagsordenen. Dette er en prioritert oppgave for regjeringen. Forvaltning og skjøtsel av verneområder har ikke vært godt nok ivaretatt. Vi arbeider med å rette opp dette, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Det nasjonale programmet for kartlegging og overvåking er et viktig redskap for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Samarbeidet mellom flere departementer har vært svært viktig for å samordne innsatsen. Arbeidet med bevaringen er stort og omfattende, og vil strekke seg over mange år. Et annet viktig redskap i prosessen er Biomangfoldloven, som skal fremlegges i løpet av 2007. Regjeringen står fast ved målet om å stanse tapet av mangfoldet innen 2010.

- Vi erkjenner at det er tungt å jobbe med biologisk mangfold i Norge. Alle sektorer har ansvar for å sikre det biologiske mangfoldet. Riksrevisjonens Rapport vil være svært nyttig i prosessen framover, sier miljøvernministeren.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Lindis Nerbø tlf: 93 28 15 88