Historisk arkiv

Bymiljøprisen til Asker sentrum – ”Uten handel dør sentrum”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Asker sentrum ble vinner av Bymiljøprisen 2007 med temaet ”Handel og sentrumsutvikling – uten handel dør sentrum”. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys overrakte prisen på 100 000 kroner på vegne av Miljøvernministeren i dag.

Asker sentrum ble vinner av Bymiljøprisen 2007 med temaet ”Handel og sentrumsutvikling – uten handel dør sentrum”. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys overrakte prisen på 100 000 kroner på vegne av Miljøvernministeren i dag.

- Jeg håper dette inspirerer Asker kommune til å fortsette arbeidet med å utvikle og styrke sentrum som et levende handels- og møtested. Alle ønsker vi levende bysentre, men jeg ser alt for mange byer og tettsteder rundt i landet som blir tappet for handel og liv. Denne utfordringen står alle kommuner overfor hele tiden. Vi må unngå eksterne kjøpesentre som kan true sentrum, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy i sin gratulasjon til Asker kommune.

I juryens begrunnelse for prisen står det: ”Asker kommune har gjennom de siste 20 årene arbeidet bevisst og kontinuerlig med å finne strategier for å styrke Asker sentrum som handelssted. Dette fordi kommunen erkjenner at handel er viktig for et levende by- og tettstedssentrum.”

Les hele begrunnelsen her.