Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

Forbyr kvikksølv i produkter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Bl.a. vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.

Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Bl.a. vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.  

- Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Det finnes fullgode alternativer til kvikksølv i produkter, og derfor er det riktig å innføre forbud, sier miljø- og utviklingsministeren.

Begrunnelsen for forbudet er den risiko kvikksølv fra produktene kan utgjøre i miljøet. Det er derfor viktig å stanse all bruk av kvikksølv så langt som mulig.

Forbudet vil omfatte bl.a. tannfyllingsmaterialer (amalgam) og måleinstrumenter. Forbudet omfatter alle bruksområder som ikke gitt spesifikt unntak, eller som allerede er regulert. Det gjelder fra 1. januar 2008.

Det meste av kvikksølvutslippene i Norge kommer likevel fra kilder andre steder i verden, Norge er svært aktive for å få strengere internasjonal regulering av kvikksølv, både i EU og globalt.
- Det norske forbudet viser at vi gjør jobben hjemme. Det er et viktig signal til EU og andre land om at det finnes gode alternativer til kvikksølv, sier miljø- og utviklingsministeren.

Kvikksølveksponering gir varige utviklingsskader hos barn. Kvikksølv hoper seg opp i maten, særlig i fisk, og utgjør derfor en trussel mot fisk som global matkilde. Kvikksølv transporteres over store avstander, langt fra utslippskildene. Også i Norge er det for mye kvikksølv i miljøet. Vi har i dag kostholdsråd som anbefaler at man ikke spiser for mye stor ferskvannsfisk og at gravide helt bør unngå slik mat.

 

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).