Historisk arkiv

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Nye grep skal styrke allemannsretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den 28. juni 2007 er det 50 år siden friluftsloven ble vedtatt. Nå skal loven moderniseres. Miljøverndepartementet har startet opp lovarbeidet, og i dag markerte miljøvernministeren 50 års jubileet på Kalvøya utenfor Oslo.

 - Vi vil beskytte og videreutvikle friluftsloven, og vi skal sikre og styrke allemannsretten, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy da hun i dag markert friluftlovens 50 års jubileum.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy delte ut kake i forbindelse med feiringen av at Friluftsloven er 50 år. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy delte ut kake i forbindelse med feiringen av at Friluftsloven er 50 år. Foto: Miljøverndepartementet.

Nå starter miljøvernministeren opp et lovarbeid for å modernisere friluftsloven. Det er blant annet aktuelt å se nærmere på reglene om telting, sykling og ridning på veg i innmark, sanksjonsordninger mot sjikanøse stengsler, styrking av  kommunenes  virkemidler og forslag som kan forenkle håndhevingen av loven.

Miljøverndepartementet utgir også et revidert lovrundskriv som gir en samlet informasjon og veiledning om tolking og anvendelse av friluftslovens regler i praksis.

Samfunnsutviklingen har medført behov for ny veiledning for å styrke dette feltet. Rundskrivet tar for seg betydningen av juridiske avklaringer og utdypninger som har skjedd gjennom senere års rettsavgjørelser, ikke minst at Høyesterett i flere saker vektlegger at friluftsloven må tolkes dynamisk i tråd med samfunnsutviklingen.

- Vi håper dette blir et nyttig verktøy for alle som forvalter friluftsloven. Vi har fått viktige avklaringer rundt rettigheter til å bade, ankre opp, ferdes og raste i områder der det før har vært uavklart hvordan loven kunne tolkes. Det er disse rettighetene som nå blir sikret, sier Bjørnøy.

- Vi ønsker selvsagt at rundskrivet skal brukes aktivt, og at det på denne måten blir en motvekt mot den uønskede privatiseringen vi har sett over flere tiår, kanskje spesielt i strandsonen. I mange områder i landet er det for lite areal tilgjengelig til folk flest, på grunn av nedbygging eller utbygging. Dette gjør behovet for juridiske avklaringer ekstra sterkt, og vi håper rundskrivet som nå lanseres vil bidra til dette, fortsetter hun.

- Særlig utviklingen i strandsonen har ført til flere konflikter enn tidligere. Det er derfor viktig å styrke friluftslivet som miljøpolitisk ansvarsfelt med fokus på de utfordringer allemannsretten står overfor i dag og i framtida, avslutter Bjørnøy.
 
50 års markeringen av friluftsloven på Kalvøya var lagt opp i samarbeid med Friluftslivets fellesorganisasjon, Bærum kommune og Direktoratet for naturforvaltning. Skolebarn og barnehager deltok sammen med representanter for flere frivillige organisasjoner og myndigheter - for å feire og slå ring om friluftsliv, miljøbevissthet og naturopplevelser. 

Les miljøvernministerens tale for friluftsloven 50 år