Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- En glede å gi Kongsvinger Bymiljøprisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Lokalpolitikerne i Kongsvinger har jobbet målbevisst for å bruke kulturminnene i byplanleggingen. Fredag ble de belønnet med Bymiljøprisen og en sjekk på 250.000 kroner fra miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Kulturminnene er med på å gi oss identitet og historisk tilhørighet. Det er en glede for meg å gi Kongsvinger Bymiljøprisen fordi dere har gitt kulturminnene en så sentral rolle i utviklingen av byen. Dere har lykkes med å skape et levende sentrum, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han overrakte prisen til ordfører Arve Bones.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim overrakte i dag Statens bymiljøpris til ordfører i Kongsvinger, Arve Bones. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim overrakte i dag Statens bymiljøpris til ordfører i Kongsvinger, Arve Bones. Foto: Miljøverndepartementet.

Tema for Statens bymiljøpris i Kulturminneåret 2009 har vært aktiv bruk av kulturarven i byutviklingen. Kongsvinger har jobbet målbevisst for å bygge et bysentrum som innbyr til deltagelse og engasjement.

Kongsvinger oppsto som handelssted da Kongsvinger festning ble bygget på 1600-tallet. Trehusbebyggelsen fra den første tiden, Øvrebyen, ble vernet i 1975. Jernbanen ble anlagt i 1862 på sørsiden av Glomma, og førte til en ny bydannelse i området rundt stasjonen. Dermed ble byen todelt.

Kommunen har fra 1920-årene arbeidet metodisk for å knytte byen sammen slik at det nå er ett levende, sammenhengende sentrum for alle. De ulike delene av byen er knyttet sammen ved hjelp av kulturminner som Kongsvinger festning, Øvrebyen, Sentralskolen og Mølleruinene.
Kongsvinger får Bymiljøprisen som den åttende i rekken. I fjor gikk prisen til Trondheim, og året før til Asker.

- Utfordringene er å forene det gamle og det nye. Takk skal dere ha for innsatsen, sa Solheim.

Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å framheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøverndepartementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg innenfor et fastsatt tema med betydning for livet og miljøet i byene.

Les hele juryens begrunnelse (pdf)

Les mer om Statens bymiljøpris