Historisk arkiv

Solheim signerer historisk regnskogavtale med Guyana

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Guyanas president Bharrat Jagdeo signerte i dag en intensjonsavtale der Norge vil støtte Guyana økonomisk, hvis landet lykkes i å bevare landets store regnskogområder.

Intensjonsavtalen ble signert i Fairview Village, en landsby i de guyanske regnskogene. Guyana er det nest fattigste landet i Sør-Amerika og hele 75 % av landet er dekket av skog. Som gjenytelse for Guyanas skogbevaring støtter Norge landets lavkarbons utviklingsstrategi. Den inneholder tiltak for å tilpasse seg klimaendringer og bygge vannkraftverk for å erstatte dieselbasert energibruk.

- Et lite land som Guyana går nå virkelig foran som et godt eksempel for resten av verden. Det er oppmuntrende å være i et land som så tydelig ønsker å begrense klimagassutslippene fra skogsektoren, sier Erik Solheim

Mange utviklingsland har allerede mistet store deler av sine skogområder til jordbruksland eller andre formål. Guyana er et eksempel på et land der man så langt har unngått å hugge skogene. Skal man lykkes i den globale kampen mot avskogning, må både de land som i dag har høy avskogning, og de som har lav avskogning, gis incentiver til å bevare sin skog.

Siden en femtedel av de globale klimagassutslippene stammer fra skog i utviklingsland, er tiltak for å begrense dette problemet avgjørende viktig i kampen mot global oppvarming. Norge har arbeidet systematisk for å inkludere tiltak mot disse utslippene i klimaavtalen som skal forhandles fram i København i desember. Intensjonsavtalen som ble inngått i dag, er et eksempel på hvordan en slik ordning vil kunne gjennomføres i praksis.

- Land som har vært flinke til å ta vare på skogene sine, må kunne belønnes i likhet med land som gjør en innsats for å snu en høy avskoging, sier Solheim, og fortsetter: Når vi støtter Guyana, sender det et signal til utviklingslandene om at vi er villige til å betale for innsatsen hvis utviklingslandene lykkes i å begrense utslippene fra de tropiske skogene. Guyana på sin side viser med denne intensjonsavtalen at utviklingslandene er villige til å gjøre sin del.

De norske bidragene vil være resultatbaserte, det vil si at det vil betales for resultater i å holde avskogningen under et avtalt referansenivå. Pengene vil kanaliseres gjennom et fond styrt av en anerkjent internasjonal finansinstitusjon, og brukes på utviklingstiltak definert av Guyana selv. Sentrale forutsetninger for samarbeidet er at det samordnes med annen klima- og skoginnsats i landet, at den guyanske befolkningen, og særlig urfolk og andre som lever i og av skogen, skal høres på en god måte, at institusjoner og styresett i Guyana styrkes for å sikre lav avskoging også i fremtiden og at det utvikles et godt system for å måle utslipp fra skogsektoren. En viktig rolle gis også til uavhengige tredjeparter som skal verifisere innsatsen Guyana gjør.

Intensjonsavtalen mellom Norge og Guyana og et konsept-papir som skisserer hovedelementene i landenes felles forståelse.

Les felles pressemelding fra Norge og Guyana (engelsk)

Les siste versjon av intensjonsavtalen her og det underliggende "Joint Concept Paper" her. (pdf)