Forsiden

Historisk arkiv

Vindkraftanlegget på Smøla ikke i strid med Bern-konvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Landene tilknyttet Bern-konvensjonen besluttet under møte i Bern 23.-26. november at det ikke skulle åpnes sak mot Norge pga. vindkraftanlegget på Smøla. Landene vedtok samtidig anbefalinger om vindkraft rettet mot Norge.

Landene tilknyttet Bern-konvensjonen besluttet under møte i Bern 23.-26. november at det ikke skulle åpnes sak mot Norge pga. vindkraftanlegget på Smøla. Landene vedtok samtidig anbefalinger om vindkraft rettet mot Norge. 

- Jeg er fornøyd med at Bern-landene har konkludert med at vindkraftanlegget på Smøla ikke representerer noe brudd på Bern-konvensjonen. Dette betyr også at det omfattende forskningsprosjektet på Smøla kan fortsette som før. Prosjektet vil gi oss verdifull kunnskap om vindkraft og fugleliv, bl.a. når det gjelder å forebygge uheldige virkninger av slike anlegg, uttaler statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

- Videre utvikling av klimavennlig vindkraft er viktig for å øke den fornybare energiproduksjonen i Norge. Utbyggingen av vindkraft må skje på en bærekraftig måte, og det er derfor viktig å bygge videre på kunnskapen som kommer frem av forskningsprosjektet på Smøla. Natur, miljø og lokale synspunkter skal ivaretas i konsesjonsprosessen, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet.

Bern-konvensjonen er en Europarådskonvensjon som har til formål å verne truede og sårbare arter og deres leveområder. Dersom et medlemsland eller en organisasjon mener at en stat ikke oppfyller sine forpliktelser, kan staten klages inn for konvensjonen. De øvrige landene må så vurdere om det skal åpnes sak pga. brudd på konvensjonen.

Organisasjonen Birdlife, som bl.a. omfatter Norsk ornitologisk forening, har bedt om at det åpnes sak mot Norge. Birdlife mener at vindkraftanlegget på Smøla er i strid med Norges forpliktelser etter Bern-konvensjonen. Organisasjonen har pekt på konsekvensene av vindkraftanlegget for fuglelivet, i første rekke havørn.

Norske myndigheter har på sin side vist til den positive bestandssituasjonen for havørn  i Norge og på Smøla. Videre er det orientert om det omfattende forskningsprosjektet som pågår på Smøla, i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet vil gi ny informasjon om konsekvensene av vindkraftanlegg for fugl. Det vil også bli fokusert på avbøtende tiltak.

I sitt møte 23.-26. november i Bern, besluttet Bern-landene at det ikke skulle åpnes sak mot Norge.

Det ble samtidig vedtatt en anbefaling med ti punkter for å styrke naturvernhensyn i vindkraftsaker. Norge oppfordres bl.a. til å bruke erfaringene og kunnskapen fra NINA-prosjektet på Smøla i andre prosjekter, og til å akseptere behovet for avbøtende tiltak på Smøla. Det oppfordres også til kartlegging av kumulative effekter av vindkraftanlegg, og til å styrke for- og etterundersøkelsene av vindkraftutbygging.

Les avgjørelsen fra Bern-konvensjonen (pdf)