Historisk arkiv

Norsk vikingtid kan bli verdensarv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge samarbeider med fem andre land om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. I dag ble det klart at Norges kandidater er Borrehaugene i Horten, Oseberghaugen i Tønsberg, Gokstadhaugen i Sandefjord og kvernsteinsbruddet i Hyllestad i Sogn.

Borrehaugene i Vestfold. Foto: Petter Koren©Riksantikvaren.
Borrehaugene i Vestfold. Foto: Petter Koren©Riksantikvaren.

Norge samarbeider med fem andre land om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. I dag ble det klart at Norges kandidater er Borrehaugene i Horten, Oseberghaugen i Tønsberg, Gokstadhaugen i Sandefjord og kvernsteinsbruddet i Hyllestad i Sogn.

– Jeg er stolt av å kunne presentere Norges bidrag til denne serienominasjonen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

– Historien om vikingene fascinerer over hele verden.  Når vi tenker på vikingtiden, tenker vi ofte mest på tokt og herjinger. Men vikingene var også bønder, handelsfolk og produsenter. Ved å nominere disse stedene får vi vist fram mangfoldet i vikingenes kultur, sier Solheim.

– Stedene der unike vikingskip ble funnet og kvernsteinsbruddet i Hyllestad er blant våre fremste kulturminner. Det var nettopp skipene som dannet grunnlag for vikingenes ekspansjon og handel over en stor del av vår verden, sier riksantikvar Jørn Holme.

– En nominasjon til verdensarvlisten innebærer både forpliktelser og muligheter, sier Holme. 

Disse vikingtidsstedene kan fortsatt ha mange overraskelser å by forskerne på. Det foregår i dag aktiv forskning på stedene. Da er det viktig å gå varsomt fram og utvikle teknologi som kan gi oss innsyn og kunnskap uten å grave mer enn nødvendig.

Kandidatene ble offentliggjort av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og riksantikvar Jørn Holme i Vestfold i dag, under en formell markering av at nominasjonsarbeidet nå starter.

Les mer om de nominerte stedene på Riksantivarens nettsider