Historisk arkiv

Friluftsloven endres for å styrke og utvide allemannsretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil endre friluftsloven for at det skal bli lettere og bedre for folk å ferdes i skog og mark. Det blir blant annet forbudt å sette opp skilt og stengsel som hindrer lovlig opphold og høsting. Folk skal kunne gå på vei eller sti gjennom innmark for å komme til utmarka.

– Jeg er glad for at regjeringen nå vil gjøre det enda lettere for folk å gå tur i skogen, bade og plukke bær. Fra før har vi lagt fram markaloven som fremmer friluftslivet og nye strandsoneregler som sikrer adgangen til strender og svaberg. Forslaget til endringer i friluftsloven går i samme retning, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Regjeringen foreslår regler som vil gjøre det forbudt å sette opp stengsler som hindrer lovlig opphold, bading og høsting. Det blir også ulovlig å sette opp forbudsskilt mot lovlig opphold og høsting. Tvangsmulkt blir innført for å få fjernet ulovlige skilt og stengsler. Dette vil gjøre det lettere å utøve det enkle friluftslivet.

Solheim understreker at allemannsretten står sterkt i Norge.

– Forslagene betyr at allemannsretten utvides og styrkes. Nå skal det bli lettere å komme fram til utmarka, det blir nemlig lov til å ferdes på vei eller sti på jorder og annen innmark som fører til utmark. Mange steder er utmarka nærmest omringet. Med disse endringene slipper man å gå lange omveier, sier han.

Det foreslås også at det nå skal være lov til å gå i skogplantefelt hele året, og ikke bare vinterstid. Den som ferdes må opptre varsomt.

Regjeringen vil åpne for å lage forskrift som tillater telting nærmere enn 150 meter fra hus og hytte i kystnære områder. Hensynet til grunneierne blir balansert opp mot hensynet til friluftslivet og allemannsretten.

Les regjeringens forslag til endringer i friluftsloven og straffeloven

Friluftsloven endres for å styrke og utvide allemannsretten. Foto: Marianne Gjørv.
Friluftsloven endres for å styrke og utvide allemannsretten. Foto: Marianne Gjørv.