Historisk arkiv

Regelen om multeplukking uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I endringsforslaget for friluftsloven foreslår regjeringen at gjeldende rett om multeplukking skal videreføres uendret. Regelen om multeplukking står i dag i straffeloven.

Temaet multeplukking har et sterkt engasjement i befolkningen, særlig nordpå, og har også vært behandlet av Høyesterett.

- Vi ønsker å beholde dagens regelverk om multeplukking, som vi anser som godt balansert mellom grunneier og utøvere av allemannsretten, og som befolkningen er vant til og har innrettet seg etter, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Multeplukking er ofte mest aktuelt i de tre nordligste fylkene, som har egne regler for multeplukking på multebærland. For størstedelen av Finnmark gjelder særlige regler etter Finnmarksloven. På Finnmarkseiendommens grunn er retten til å plukke multer som hovedregel forbeholdt de som er bosatt i fylket.

For resten av Finnmark og i Troms og Nordland er det forbudt å plukke multer på multebærland dersom grunneier uttrykkelig har forbudt det f.eks. ved å sette opp skilt eller plakat. Dersom grunneier ikke har forbudt det, må multer plukket på multebærland spises på stedet. Regelen er ikke i veien for at grunneier kan tillate plukkere å ta med seg bærene, slik at de ikke må spises på stedet. Utenfor multebærland følger de vanlige reglene om plukking av bær, og på slike steder er det lov til å plukke og ta med seg multene hjem, på lik linje med andre bær. Derfor blir skjæringspunktet for om man kan ta med seg bærene hjem ofte om man er på multebærland. Multebærland omfatter enhver forekomst av multeplanter uansett voksested, forutsatt at den dekker et område av noe størrelse og har en viss rikholdighet slik at utnyttelsen har økonomisk betydning for grunneieren.

For resten av landet kan multene plukkes fritt og det er ingen krav om at de må spises på stedet, og de kan altså tas med vekk fra der de er plukket.

- Allemannsretten står sterkt både for bærplukkere og andre som ønsker å høste av naturens overskudd, og det gleder oss å se at store deler av befolkningen ofte er ute i naturen, sier Heidi Sørensen.