Historisk arkiv

Regjeringen starter opp arbeidet med sikte på å nominere deler av Svalbard som verdensarv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil starte opp arbeidet med sikte på å nominere deler av Svalbard til Unescos verdensarvliste. Arbeidet vil starte opp i 2012.

- Svalbard har en helt unik og sjelden arktisk villmarksnatur. Vi vil nå starte arbeidet for å avgjøre om deler av Svalbard skal nomineres til verdensarvlisten, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Kongsfjorden med Colletthøgda og Tre Kronor. Foto: Kim Holmén/Norsk Polarinstitutt

Kongsfjorden med Colletthøgda og Tre Kroner (Foto: Kim Holmén/Norsk Polarinstitutt)

Basert på resultatene av utredningsprosessen vil regjeringen på et senere tidspunkt ta stilling til om deler av Svalbard bør nomineres til verdensarv.
 
Arktisk villmarksnatur er sterkt underrepresentert på verdensarvlisten. Foreløpige vurderinger som er gjort viser at Svalbardnaturen har gode forutsetninger for å kvalifisere til verdensarv.


 
Nedre Reindalen, Svalbard. Foto: Morten Wedege

Nedre Reindalen med Høgsnyta på Svalbard (Foto: Morten Wedege)

Det har siden 1970- tallet vært bred enighet om å stille de strengeste krav til forvaltningen av miljøverdiene på Svalbard og store deler av øygruppen er sikret vern gjennom formelle vernevedtak.

Unescos verdensarvkonvensjon fra 1972 er en  viktig miljøkonvensjon og er ratifisert av 188 statsparter. Konvensjonen er en av få miljøkonvensjoner som omfatter både naturverdier og kulturverdier og setter disse i sammenheng.

Norge har fra før syv områder på verdensarvlisten.

Kennedybreen og Blessingberget nord på Spitsbergen. Foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt

Kennedybreen og Blessingberget nord på Spitsbergen. (Foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt)