Historisk arkiv

Fortsatt forbud mot vannscootere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av vannscootere. Ny forskrift ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag 22. juni, og den vil tre i kraft 1. juli.

- Vi får nå en forskrift som opprettholder lovens hensyn til sikkerhet og miljø, samtidig som den fortsatt gir kommunen mulighet til å åpne opp for kjøring der dette ikke kommer i konflikt med disse hensynene, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Det har siden 2001 vært forbud mot bruk av vannscootere i Norge. Det er viktig for regjeringen å opprettholde dette forbudet.

Kommunene har plikt til å gi dispensasjon i de områdene noen har søkt om å få kjøre hvis ikke hensynet til miljø eller sikkerhet taler i mot. Her er det viktig at kommunene gjør gode og grundige vurderinger etter naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk og bruker det som grunnlag for om de skal åpne opp for kjøring.

Den nye forskriften inneholder et kart over områder der kommunene ikke har lov til å tillate vannscooterkjøring.  I disse områdene er miljø- og sikkerhetshensynene forhåndsvurdert. Dette forenkler saksbehandlingen for kommunene.