Forsiden

Historisk arkiv

Vannscooterregelverket – åpningsbrev fra ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

ESA har i dag åpnet formell sak mot Norge på vannscooterregelverket. ESA mener at vårt regelverk er i strid med EØS-avtalen art. 11 om fri flyt av varer. Det anføres blant annet at Norge går lenger enn nødvendig i å unnta områder fra vannscooterkjøring, som for eksempel områder for friluftsliv, fritidsboliger, boligområder, rekreasjonsområder og farleder.

- Jeg har nettopp mottatt åpningsbrevet, og jeg skal selvfølgelig se nærmere på det. Jeg vil fortsette dialogen med ESA og svare dem innen den fristen de har gitt oss på to måneder, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Forskrift om bruk av vannscooter trådte i kraft 1. juli i år.

- Det er fullt mulig å bruke vannscooter i Norge. Og i den nye forskriften har vi forbedret søknadssystemet, og kommunene er forpliktet til å åpne områder for vannscooterkjøring der hvor det ikke er konflikt med miljø eller sikkerhet, sier Bård Vegar Solhjell.