Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har fastsatt kvoter for gaupejakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har nå behandlet klagene på vedtak om kvotejakt på gaupe i 7 rovviltregioner. Kvotejakta starter 1. februar og det kan felles 121 gauper under årets kvotejakt.

Miljøverndepartementet har nå behandlet klagene på vedtak om kvotejakt på gaupe i 7  rovviltregioner. Kvotejakta starter 1. februar og det kan felles 121 gauper under årets kvotejakt.

Med unntak av vedtak fattet av rovviltnemnda i region 1 (Vestlandet), som har kvotefri jakt på gaupe, ble alle vedtakene fra rovviltregionene påklaget. Departementet opprettholder vedtakene i sin helhet i 4 forvaltningsregioner. I region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) opprettholdes kvoten på 6 gauper hvorav 2 voksne hunndyr. I region 5 (Hedmark) opprettholdes kvoten på 5 gauper hvorav 3 voksne hunndyr. I region 7 (Nordland) opprettholdes kvoten på 6 gauper hvorav 2 voksne hunndyr.

I region 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder) opprettholdes nemndas totalkvote på 35 gauper hvorav 9 voksne hunndyr. Av denne kvoten fordeles 30 gauper, hvorav 8 voksne hunndyr, ved jaktstart. Departementet har satt som vilkår at reservekvoten kun tildeles dersom en foreløpig bestandsvurdering fra Rovdata sannsynliggjør at man vil nå bestandsmålet for regionen etter årets yngling. Det gis ikke anledning til å omfordele kvoten i løpet av kvotejakta.

I region 3 (Oppland) øker departementet hunndyrkvota fra 2 til 3 dyr. Departementet anser at dette vil være forsvarlig for å oppnå målsettingen om at bestanden skal ligge så nær bestandsmålet som mulig.

Departementet har gjennom klagebehandlingen redusert kvoten i region 6 (Midt-Norge) i områder med mål om yngling av gaupe med 5 dyr, slik at kvoten settes til 33 gauper hvorav 2 voksne hunndyr. I fire jaktområder uten mål om yngling gjelder ikke hunndyrkvoten. Det gis ikke kvote for uttak av gaupe i områder med mål om yngling i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I områder uten mål om yngling er nemndas vedtak opprettholdt. Det gis ingen reservekvote.

I region 8 (Troms og Finnmark) opprettholder departementet vedtaket om kvote for jakt på gaupe på til sammen 28 dyr.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er 65 årlige familiegrupper. Bestanden var på sitt høyeste i 2009 med 92 familiegrupper. Etter høyt uttak gjennom kvotejakt er bestanden redusert ned mot bestandsmålet, og siste bestandsregistreringer viser at det var 69 familiegrupper i landet før jakt i 2012.

Rovviltportalen - Kan felle 121 gauper under kvotejakta

Vedtak i region 2

Vedtak i region 3

Vedtak i region 4

Vedtak i region 5

Vedtak i region 6

Vedtak i region 7

Vedtak i region 8