Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Styrket klima– og miljøforskning i Arktis og Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen styrker klima– og miljøforskningen både i nord og i sør i 2014 med til sammen 31 millioner kroner.

Pengene skal gå til økt klimaforskning og overvåking i Antarktis, økt overvåking av klimagasser på Zeppelinstasjonen på Svalbard, et stort internasjonalt tokt med RV Lance inn i drivisen i Polhavet, og til oppbygging av kompetanse og kunnskap ved Framsenteret om miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i nord.

- Vi skal utnytte vår unike mulighet med forskningsstasjoner i både Arktis og Antarktis, våre forskningsfartøyer og våre tunge fagmiljøer til å frambringe kunnskap som er av stor strategisk betydning for forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Denne forskningen vil bidra til å forbedre dagens klima- og meteorologiske modeller, og bidra til et helhetlig grep om utviklingen i nordområdene der ulike påvirkninger og aktiviteter vurderes i sammenheng.

I Arktis forsvinner havisen og på Grønland smelter breene. I Antarktis er også isen den store jokeren, og klimamodellene er fremdeles ikke er gode nok til å gi svar på hva effekter av oppvarming vil kunne bli på issmelting og havnivåstigning. Norge skal ligge helt i front når det gjelder polar klimaforskning. Hva som skjer med klimaet i Arktis og Antarktis er en av nøklene til forståelse av klimaet globalt. Denne kunnskapen er viktig inn i de internasjonale klimaforhandlingene.