Historisk arkiv

Ny handlingsplan: Til kamp mot skjemaveldet!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Kl. 14.20: Saken er oppdatert med nedlastbare bilder.

– I mange små og mellomstore bedrifter er tid en knapp ressurs. Jeg vet at mange bedrifter synes de bruker for mye av tiden sin på å følge opp regler fra det offentlige. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Derfor lanserer regjeringen i dag handlingsplanen «Tid til nyskaping og produksjon», som inneholder over 120 konkrete tiltak til forenklinger for næringslivet. Hele 14 departementer er involvert.

– Planen er et ledd i et større forenklingsprosjekt som ble startet i 2006 der vi skaffet oss kunnskap om hva det faktisk koster næringslivet å følge opp regelverk. Denne kunnskapen har hjulpet oss til å finne gode forenklingstiltak, sier Brustad.

Det største enkelttiltaket er videreutviklingen av Altinn. For næringslivet er god tilgang til informasjon om offentlige ordninger, regelverk, informasjonskrav viktig for å sikre god og effektiv drift. Næringslivet skal på sikt forholde seg til kun én nettportal for all innrapportering og kommunikasjon med forvaltningen. Når vi nå utvikler Altinn videre, legger vi stor vekt på å samle informasjonstjenestene for næringslivet.

– For deg som driver enkeltmannsforetak blir det lettere å rapportere. Vi vurderer blant annet fritak fra plikten om å levere næringsoppgave for næringsdrivende med brutto næringsinntekt på 50 000 kr eller lavere, sier Brustad.

Et annet tiltak er elektronisk rapportering av sykmeldinger og legeerklæringer til NAV, noe som vil frigjøre tid til andre oppgaver.

– Med denne planen har Regjeringen et godt utgangspunkt i forenklingsarbeidet. Å gjøre rapporteringsarbeidet mindre arbeidskrevende for bedriftene frigjør tid som kan brukes til produksjon og verdiskaping. Vi er særlig opptatt av at de minste bedriftene, som gjerne har begrensede administrative ressurser, skal få det lettere, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Les handlingsplanen

Nedlastbare bilder til fritt bruk:
Klikk på bildet for å åpne den nedlastbare versjonen. Høyreklikk og lagre bildet.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Sylvia Brustad og Thomas Heyerdahl
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad og gullsmed Thomas Heyerdahl.
Handlingsplanen ble lansert i småbedriftseier Heyerdahls lokaler på Skøyen.