Tid til nyskaping og produksjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader

Handlingsplanen inneholder 120 konkrete tiltak til forenklinger for næringslivet. 14 departementer er involvert.

Les handlingsplanen