Tid til nyskaping og produksjon

En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader

Handlingsplanen inneholder 120 konkrete tiltak til forenklinger for næringslivet. 14 departementer er involvert.

Les handlingsplanen