Forsiden

Historisk arkiv

– Velkommen hjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Siem Offshore flytter 25 offshoreskip til den nye norske rederiskatteordningen. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad ønsker skipene velkommen hjem.

– Dette er en svært gledelig beslutning, sier Brustad. – Siem Offshore vil på denne måten bidra til å styrke verdiskapingen og sysselsettingen i det norske maritime miljøet. Beslutningen vil også ha positive effekter for det øvrige norske maritime næringslivet, og jeg håper flere vil følge Siems eksempel.

– Nyheten er nok en bekreftelse på at regjeringen har lykkes i å skape konkurransedyktige og stabile rammebetingelser for maritime bedrifter som ønsker å drive fra Norge, sier Brustad.

Det har vært viktig for regjeringen å få etablert en god maritim politikk. En rapport som ble lagt frem i juni, viser at det er blitt flere norske sjøfolk de siste årene samtidig som antall skip registrert under norsk flagg har økt. Flere rederier benytter også den nye norske tonnasjeskattordningen.

– Tiltakene i regjeringens maritime strategi har bidratt til å styrke Norge som maritim nasjon. Beslutningen til Siem Offshore bekrefter at regjeringen har valgt riktig kurs for å stimulere maritim verdiskaping og sysselsetting, sier Brustad.