Historisk arkiv

Norsk-russisk økonomisk regjeringskommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Presseinvitasjon

Torsdag 14. mai er det nytt møte i Den blandede norsk-russiske kommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad deltar sammen med sin medformann Viktor Zubkov, Russlands første visestatsminister. Pressen inviteres til et kort møte med ministrene fra ca. kl. 12.45.

Torsdag 14. mai er det nytt møte i Den blandede norsk-russiske kommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad deltar sammen med sin medformann Viktor Zubkov, Russlands første visestatsminister.

Kommisjonsmøtet i Oslo er det tolvte i rekken. Ministrene møttes sist i Moskva den 22. oktober 2008.

På dagsorden står et bredt spekter av saker som berører det økonomiske forholdet mellom Norge og Russland. Kommisjonen er det viktigste bilaterale forum for økonomisk samarbeid mellom Norge og Russland, og en viktig møteplass for utveksling av synspunkter mellom myndighetene i de to land.

Kommisjonsmøtet avholdes på Holmenkollen Park Hotell. Pressen inviteres til et kort møte med ministrene fra ca. kl. 12.45.  

For mer informasjon kontakt seniorrådgiver Kjell Brataas på telefon 22 24 01 28 eller e-post kjb@nhd.dep.no.