Historisk arkiv

Handelsavtale på dagsordenen i Hong Kong

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

De pågående forhandlingene om en handelsavtale var hovedtema da nærings- og handelsminister Trond Giske hadde politiske samtaler i Hong Kong i formiddag. – Vi regner med å være i havn i løpet av et års tid, sier Giske.

De pågående forhandlingene om en handelsavtale var hovedtema da nærings- og handelsminister Trond Giske hadde politiske samtaler i Hong Kong i formiddag. – Vi regner med å være i havn i løpet av et års tid, sier Giske.

Forhandlingene mellom EFTA og Hong Kong startet i januar 2010, og er kommet godt i gang. Disse forhandlingene pågår uavhengig av frihandelsavtaleforhandlingene mellom Norge og Kina.

– Hong Kong er Asias viktigste finanssenter og havneby, og en viktig innfallsport til Kina. En handelsavtale vil sikre norsk næringsliv fortsatt åpne og gode rammebetingelser, sier Giske.

Pensjonsfondet er en betydelig investor i Hong Kong med om lag 16,5 milliarder kroner investert. Norsk næringsliv er også bredt representert med over 20 norske bedrifter.
Noen av bedriftene og representanter fra det norske handelskammeret har Giske invitert med inn i samtalene med myndighetene i Hong Kong.

– Hong Kongs betydning tiltar i takt med at Kina blir viktigere. Derfor prioriterer jeg å besøke Hong Kong. Jeg ønsker å markere overfor lokale myndigheter at Norge legger vekt på et nært økonomisk samarbeid og at norske bedrifter har tjenester og kompetanse som er ettertraktet for Hong Kongs næringsliv, sier Giske.
Hong Kong ble en del av Kina i 1997, men har med unntak av forsvars- og utenrikspolitikk fortsatt en uavhengig status og posisjon.

– Økt internasjonalisering av næringslivet er en prioritert oppgave for regjeringen. Etableringer i utlandet er en måte å nå nye markeder på, og det vil ofte også ha positive ringvirkninger og sikre arbeidsplasser hjemme, sier Giske som er den første norske statsråden som besøker Hong Kong siden 2005.

Nærings- og handelsministeren startet sitt offisielle besøk til Kina i Beijing på fredag. Etter Hong Kong skal han videre til Shenzhen og Guangzhou, før han markerer Norges deltakelse på EXPO 2010 i Shanghai. Besøket avsluttes i Chongqing.

FAKTA
- Hong Kong er Norges 8. største handelspartner i Asia.
- Norge importerte varer fra Hong Kong for 1,3 milliarder kroner i fjor, mens vi eksporterte for 1,2 milliarder kroner (uten skip, olje og naturgass)
- Sjømat er en viktig del av norsk eksport. Norge solgte laks og annen sjømat for 486 millioner kroner til Hong Kong i fjor.