Historisk arkiv

Regjeringen positiv til emisjon i Yara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen er positiv til å delta med sin andel i den planlagte fortrinnsrettede emisjonen i Yara International ASA. Selskapet har signert en avtale om å kjøpe Terra Industries Inc.

Regjeringen er positiv til å delta med sin andel i den planlagte fortrinnsrettede emisjonen i Yara International ASA. Selskapet har i en børsmelding i morges annonsert at de har signert en avtale om å kjøpe det nordamerikanske gjødselsselskapet Terra Industries Inc.

– Yara er et viktig norsk selskap som er verdensledende i sin bransje. Selskapet har gitt staten god avkastning på sin eierandel, og vi støtter investeringer som sikrer en fortsatt god industriell utvikling av selskapet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I forbindelse med kjøpet planlegges det en fortrinnsrettsemisjon på 2 til 2,5 milliarder dollar. Regjeringen tar forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke til at staten deltar i emisjonen, at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige og at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot ekstraordinær generalforsamling. Statens andel i emisjonen vil i så fall utgjøre opp mot 5,4 milliarder kroner med dagens valutakurs.