Historisk arkiv

Utreder sikkerhet for fritidsbåter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lag tretti personer har omkommet ved bruk av fritidsbåt årlig de senere årene. Også i år har det vært flere alvorlige ulykker tilknyttet slik båtbruk. -Sikkerheten må utredes ytterligere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- En rekke tiltak for å bidra til økt sikkerhet til sjøs er iverksatt. Regjeringen ønsker å utrede om flere må på plass, eller om eksisterende regelverk må bli strammet opp, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen skal lede en arbeidsgruppe med deltakelse fra relevante organisasjoner og brukergrupper.

- Vi ønsker en bred gjennomgang og evaluering av sikkerheten til fritidsbåter, med forslag til konkrete tiltak for å gjøre bruken tryggere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Arbeidsgruppens arbeid skal munne ut i en rapport som skal ferdigstilles innen 1. april 2012.

-Alle berørte parter må bli tatt med i dialogen, og alle forslag som er fremme i debatten skal bli vurdert, sier Giske.