Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Framtid i Nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen inviterer til åpen innspillskonferanse om økt verdiskaping i nord 16. april på Svolvær.

Regjeringen inviterer til åpen innspillskonferanse om økt verdiskaping i nord.

Sted: Lofoten kulturhus, Svolvær
Dag: 16. april
Tidspunkt: 11:00 – 17:00

Som en del av oppfølgingen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten (St.Meld. nr. 10 (2010-2011) gjennomfører Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet en kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten, primært innenfor reiseliv og fiskerirelaterte virksomhet.

Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant annet inkludere samfunns- og næringsmessige ringvirkninger fastsatt i samspill med regionale og lokale myndigheter.

Geografisk avgrensning av området for kunnskapsinnhentingen er sammenfallende med forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten og naturlig tilhørende landområder.

For å sikre lokal og regional forankring av kunnskapsinnhentingen henvender regjeringen seg til regionale og lokale myndigheter, fagmiljøer, interessegrupper, bedrifter og alle som er opptatt av Nord-Norges framtid og inviterer til innspillskonferansen ”Framtid i nord” i Lofoten kulturhus i Svolvær 16. april.

Hvilket samfunn vil vi ha i Nord-Norge i framtida? Hva skal vi leve av om 20, 50 og 100 år? Hva kan økt verdiskaping i reiseliv, fiskeri, havbruk og annen næringsvirksomhet bety for Nord-Norge? Hva trengs for å gjøre nordnorsk næringsliv klar for framtidens utfordringer?

Til konferansen kommer statsrådene Lisbeth Berg- Hansen, Trond Giske, Liv Signe Navarsete og Bård Vegar Solhjell for å lytte og lære om utfordringene i nord.

Konferansen er gratis, men vi ønsker påmelding innen fredag 30. mars. Mer informasjon om påmelding og program er lagt ut her.

For mer informasjon, kontakt:

Prosjektleder Karin Ibenholt
Telefon: 922 93 701
E-post: kai@nhd.dep.no  

Til toppen