Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk reiseliv må bli tydeligere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Det er ett år siden regjeringen la frem reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge”. Derfor møttes reiselivsaktører fra hele landet for å gi sine innspill til veien videre.

Hundeslede
Hundeslede (Foto: CH/www.visitnorway.com)

 

- Norsk reiseliv må markere seg tydeligere i konkurransen om de betalingsvillige gjestene. Det sier nærings- og handelsminister Trond Giske, som var vertskap for den første erfaringskonferansen for reiselivet,  29. mai.

Det er ett år siden regjeringen la frem reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge”. Derfor møttes reiselivsaktører fra hele landet for å gi sine innspill til veien videre

- Norske reiselivsbedrifter har et unikt utgangspunkt for å utvikle helhetlige opplevelser preget av høy kvalitet i alle ledd, sier Giske.

Erfaringskonferansen tok opp fem forutsetninger for å lykkes:

Gjør reiselivet bærekraftig

- Regjeringen har gjort et bærekraftig reiseliv til en overordnet premiss for utviklingen av reiselivsnæringen i Norge. Nå er verktøyet på plass. Vi håper flere destinasjoner vil følge etter Trysil, Røros, Lærdal og Vega, og gjøre arbeidet som skal til for å bli tildelt merke for bærekraftig destinasjon, sier Giske.

Han lanserte, sammen med Innovasjon Norge, Merket for bærekraftige reiselivsdestinasjoner i mars. På bedriftsnivå er det flere forskjellige merker som brukes for bærekraftige reiselivsaktører. Disse er Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001, Norsk Økoturisme og Blått flagg.

Gjør produktene bedre

- Norge som reisemål vil aldri vinne en kamp om å bli det billigste reisemålet. En strategi for Norge kan derfor være å bli det beste reisemålet. Dersom norske reiselivsaktører satser på å levere kvalitet hele veien i alle ledd, vil det ikke bli reagert like mye på høy pris som om kvaliteten oppleves for dårlig, sier Giske.

Han utdyper:

- Høy kvalitet og høy pris er greit, men høy pris og lav kvalitet er ikke greit. Mange norske produkter er eksotiske, og kan ikke leveres andre steder i verden. Disse må bli forvaltet på en god måte som gjør kundene fornøyde og som gir penger i kassen, sier han.

Gjør arbeidsplassene mer attraktive

Reiselivsnæringen er ikke den foretrukne karrierevei hos mange nok ungdommer. I dag importerer Norge mye arbeidskraft fra andre land. 

- Reiselivsnæringen må også rekruttere dyktig arbeidskraft i Norge for å heve kvaliteten på reiselivstilbudene. Dessuten er reiseliv en viktig distriktsnæring og er viktig for bosetting over hele landet, sier Giske.

Tjen penger

Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen er ett av hovedmålene i reiselivsstrategien. Reiselivsnæringen sliter med lav lønnsomhet.

- Lønnsomheten må bedres dersom reiseliv skal være en næring Norge kan leve av i framtiden, sier Giske.

Det er utfordringer knyttet til å styrke lønnsomheten i en arbeidsintensiv næring i et land med høye lønnskostnader og et generelt høyt lønnsnivå.

- Utenlandske gjester kommer ofte fra land med lavere kostnadsnivå og vil reagere negativt på prisingen av norske produkter. Norske hotellovernattinger er ikke spesielt dyre, men mat og drikke oppleves dyrt for utenlandske gjester, sier Giske.

Samarbeid bedre

-Få reiselivsaktører leverer et helhetlig produkt alene. Derfor er det ekstra viktig med samarbeid. Det vil gi gjestene helhetlige opplevelser, sier Giske.

Samarbeid i reiselivsnæringen er også viktig for å kunne tilby et variert utvalg opplevelser og dermed bli vurdert til å være et attraktivt reisemål for ulike kundegrupper.

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet Erfaringskonferansen for reiseliv 29. mai på Grand Hotell. (Anne Cecilie Lund/NHD)

 

 

 

Til toppen