Historisk arkiv

Sektoranalyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i nord

Kunnskapsinnhentingen har fått gjennomført fem sektoranalyser for å se nærmere på viktige næringer for Nord-Norge. Sektoranalysene ser på status, verdikjeder og samarbeid, FoU-innsats, miljøpåvirkning og fremtidig potensial innen fiskeri, havbruk, nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi og mineraler.

Målet med kunnskapsinnhentingen er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping i en ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert framtidsbilde av Nord-Norge fram mot 2030 og 2050. Kunnskapsinnhentingen skal bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag for de veivalg som kan tas og vise hvilke virkemidler og tiltak som kan påvirke utviklingen og bidra til å utløse landsdelens verdiskapingspotensial.

Kunnskapsinnhentingen dekker et bredt spekter av næringer og problemstillinger, og skal synliggjøre potensialet for verdiskaping i næringene hver for seg og samlet. De sektorene det er utført egne sektoranalyser for er:

-       Fiskeri, havbruk og nye marine næringer (PDF - 4,1 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Reiseliv (PDF - 4,5 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Fornybar energi (PDF - 4,5 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Mineralnæringen (PDF - 3,1 MB, Åpnes i nytt vindu)

-       Annen industri og næringsvirksomhet (PDF - 7,5 MB, åpnes i nytt vindu)