Historisk arkiv

Vannkraften i et klimaperspektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Min visjon er at Norge skal bli en betydelig eksportør av rein fornybar energi. Ved å utnytte potensialet som ligger i havmøller og i vannkraften kan Norge bli Europas batteri, sa statsråd Haga på seminaret ”Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv” 5. mai

-Min visjon er at Norge skal bli en betydelig eksportør av rein fornybar energi. Ved å utnytte potensialet som ligger i havmøller og i vannkraften kan Norge bli Europas batteri.

Det sa olje- og energiminister Åslaug Haga da hun 5. mai innledet på seminaret ”Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv” på Royal Christiania Hotel i Oslo. Seminaret er et samarbeid mellom Norges Vassdrags- og energidirektorat, Bellona og Energibedriftenes Landsforening.

-Utbygging av forbybar energi er et hovedspor i kampen mot klimaendringen. Min visjon av Norge som eksportør av fornybar energi er en del av dette. Dette ligger langt frem i tid, da teknologien per i dag er umoden og prisene høye. Men det som er klart er at en stor utbygging av fornybar energi i Europa, enten det er i Norge eller i andre land, vil gi Europa mye uregulerbar kraft. Dette er i hovedsak elektrisitet som produseres når det blåser, eller når det er bølger, og som ikke kan lagres til de tidene på døgnet det etterspørselen er høyest.

-Derfor ser vi at utviklingen vi fornybar energi kan gi økt verdi på den norske fleksible vannkraften. Norge kan bli Europas batteri. Vi ser at det kan bli behov for å kjøre de norske magasinene tilpasset økningen av fornybar produksjon. Dette medfører at vi må være åpne for en endret bruk, og se på muligheter for opprusting og utvidelse av våre eksisterende vannkraftstruktur, sa statsråd Haga i sin innledning.


Se foilene fra innledningen.