Historisk arkiv

Historisk arkiv

Internasjonal pris til SINTEFs Dynamis-prosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

SINTEF fikk i dag prisen ”CSLF Recognition Award” for sitt bidrag innen forskning på CO2-håndtering. Administrerende direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning tok imot prisen på vegne av SINTEF.

SINTEF fikk i dag prisen ”CSLF Recognition Award” for sitt bidrag innen forskning på CO2-håndtering. Administrerende direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning tok imot prisen på vegne av SINTEF.
 
Det var under Carbon Sequestration Leadership Forums (CSLF) ministermøte i London at SINTEF fikk prisen, som ett av fire fullførte prosjekter som har utmerket seg innen karbonfangst og -lagring. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen delte ut prisen i egenskap av å være vertskap for ministermøtet.
 
Dynamis-prosjektet utgjør første fase av EUs ”Hypogen-program”. Programmet skal resultere i konstruksjon av et avansert full-skala kraftverk med hydrogen- og elektrisitetsproduksjon, og CO2-håndtering. Kraftverket vil være operativt innen 2015.
 
Dynamis prosjektet har foretatt grundige vurderinger av mulighetene for full-skala hydrogen- og elektrisitetsproduksjon med CO2-håndtering, og har fokusert på teknologiske, økonomiske og sosiale forhold. Prosjektet har i stor grad vært preget av internasjonalt samarbeid, med støtte fra selskaper og organisasjoner over hele Europa.