Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk CO2-lagringsforum er etablert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Første møte i det nyopprettede CO2-lagringsforumet fant sted hos Oljedirektoratet på onsdag denne uken. Gruppen skal være et kontaktpunkt for relevante aktører innenfor CO2-lagring på norsk sokkel.

Representanter fra akademia, industri og næringsliv møttes i Stavanger onsdag 6. februar til første møte i det nyopprettede CO2-lagringsforumet. Oljedirektoratet leder forumet, som skal fungere som en faglig arena og ha oversikt over pågående aktiviteter relatert til lagring på norsk sokkel. En rekke ulike miljø jobber i dag med lagring av CO2. Forumet skal nå tilrettelegge for at disse kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Aktørene skal også drøfte metodiske spørsmål knyttet til vurderinger av lagringsområders egnethet og størrelse.

Geologiske formasjoner på norsk sokkel antas å egne seg meget godt for lagring av store mengder CO2. Lagringsprosjekt på norsk sokkel har gitt norske aktører unik kunnskap og erfaring innenfor CO2-lagring.

-Opprettelsen av forumet bidrar til å styrke samhandlingen i arbeidet med norsk sokkel som lagringsområde for CO2. Det er en forutsetning for miljømessig sikker lagring av CO2 at deponier kartlegges, modnes og kvalitetssikres. Etableringen av forumet skal bidra her, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Til toppen