Historisk arkiv

Historisk arkiv

Prekvalifisering av Lukoil Oil Company som operatør på norsk kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har prekvalifisert Lukoil Oil Company som operatør på norsk kontinentalsokkel.

Lukoil Oil Company er et stort uavhengig olje- og gasselskap med hovedsete i Moskva, Russland. Selskapet har mer enn 150 000 medarbeidere og har omfattende reserver og operasjoner flere steder i verden.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Bakgrunnen for opprettelse av dette systemet er å gi selskapene et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på Oljedirektoratets nettsider.

For mer informasjon om selskapet, se selskapets hjemmesider.