Historisk arkiv

Borten Moe og Hedegaard på Technoport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe deltok torsdag på det årlige Technoport-forumet i Trondheim. I sitt innlegg snakket han om Norges rolle som leverandør av balansekraft (regulerbar kraft) til Europa .

Olje- og energiminister Ola Borten Moe deltok torsdag på det årlige Technoport-forumet i Trondheim. I sitt innlegg kommenterte han en forskningsrapport om Norges rolle som leverandør av balansekraft (regulerbar kraft) til Europa. EUs kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard holdt også innlegg.

Temaet for konferansen var i år fornybar energi i Europa. I denne sammenhengen presenterte forskningsgruppene CEDREN og CenSES en rapport som omhandlet Norges rolle som en viktig tilbyder av balansekraft.

- Vi må ta hensyn til både muligheter og utfordringer når det gjelder balansekraft. Rapporten fra CEDREN og CenSES er derfor svært nyttig. Norge bidrar allerede ettersom vi er en betydelig tilbyder av balansekraft gjennom det nordiske elektrisitetsmarkedet, og gjennom vår eksport av gass til Europa, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Technoport er et årlig forum der industri, forskningsmiljøer og myndighetsaktører møtes for å diskutere noen av vår tids viktigste utfordringer.

Statsråden besøkte også SINTEFs forskningssenter på Tiller hvor han blant annet ble vist rundt på deres laboratorium for karbonfangst og lagring. Han og Hedegaard hadde i tillegg et møte med Enova, etter ønske fra Hedegaard, som ville å høre om Enovas rolle i norsk energi- og klimapolitikk.

(Jon Evang/OED)
 

EUs kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, olje- og energiminister Ola Borten Moe og CenSES' direktør Asgeir Tomasgaard i diskusjon om klima, energi og CCS. (Evang/OED)

Connie Hedegaard og Ola Borten Moe på SINTEFs testanlegg for CCS på Tiller i Trondheim (Foto: Jon Evang/OED)