Historisk arkiv

Møtte Saudi-Arabias oljeminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte søndag Saudi-Arabias oljeminister Ali Ibrahim al Naimi i Riyadh.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte søndag Saudi-Arabias oljeminister Ali Ibrahim al Naimi i Riyadh.

De to ministrene diskuterte blant annet olje- og gassmarkedene og utviklingen på norsk sokkel. Økt utvinning, mer miljøvennlig  utnyttelse av olje og gass og karbonfangst og -lagring sto  også på agendaen.

- Møtet med al Naimi var svært nyttig. Saudi Arabia er verdens største oljeprodusent og -eksportør. Deres syn på energimarkedet og planer framover er derfor av stor betydning for Norge, sier olje-og energiminister Ola Borten Moe.

Senere på dagen holdt Borten Moe innlegg om norsk energipolitikk ved International Energy Forum. Dette er en sammenslutning av produsentland og konsumentland Norge var med å starte.

Mandag besøker Borten Moe et oljefelt i Saudi-Arabia.

Borten Moe mottar en kaffekanne av minister for olje- og mineralressurser, Ali Irahim al Naimi. Foto. OED/Ole Berthelsen